Vloga za izdajo potrdila o predkupni pravici na podlagi ZON

Opis postopka

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov