Zahteva za soglasje občine glede skladnosti manjše rekonstrukcije s prostorskim aktom

Opis postopka

Priloge

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov