JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA OPPN ZA OBMOČJE EUP ZGP6

15. 11. 2023 Nataša D. (Občinska uprava) 110